قطار شهری مشهد خط یک - دپوی شرق (وکیل آباد)
قطار شهری مشهد خط دو
قطار شهری تبریز خط یک - دپوی ائل گلیقطار شهری شیراز خط یک - توقفگاه احسان
قطار شهری شیراز خط یک - خط جانبی محوطه روباز
قطار شهری شیراز خط یک - ایستگاه هاقطار شهري شيراز خط 2
سازمان قطار شهري اصفهان و حومه - خط 2
قطار شهری اصفهان و حومه - خط یکقطار شهری اهواز خط یک - دپوی اقبال
قطار شهری اهواز خط یک - دپوی گلستان
طرح اکتشاف و تجهیز ذخایر پتاساحداث کارخانه خوراک پتروشیمی اروند
پتروشیمی مارون - نصب و راه اندازی واحد ASU
فولاد مبارکه اصفهاناحداث کارخانه تولید MDF و HDF شرکت البرز نئوپان جنوب
بندر خرمشهر - مشاوره و نظارت بر بهره برداری و نگهداری و تعمیرات تجهیزات ریلی و خشکی
بنادر آبادان ، چوئبده ، اروند کنار - مشاوره و نظارت بر بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات ابنیه و تأسیساتبنادر آبادان ، چوئبده ، اروند کنار - مشاوره و نظارت بر بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات دریایی و خشکی
شرکت ملی حفاری - مشاوره و ارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی
شرکت ملی حفاری - مشاوره و ارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکیشرکت ملی حفاری - مشاوره و ارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران - مشاوره و ارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی
شرکت پالایش نفت تهران - مشاوره و ارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکیسازمان بنادردریایی - مشاوره و نظارت بر بهره برداری نگهداری و تعمیرات تأسیسات
منطقه آزاد اروند - مشاوره و نظارت به استقرار سیستم PM و CMMS
قطار شهری مشهد - مشاوره و اجرای پروژه RCMپروژه پالایشگاه میعانات گازی بندر عباس
انبارمرکزی کشت و صنعت گلداران رشت
انبار مرکزی شرکت اطلس داران تهرانکارخانه پترو پلیمر شرق
پروژه اتوبوسرانی مشهد توقفگاه ابراهیم آباد
پتروشیمی دهلرانپتروشیمی میاندوآب
پتروشیمی کردستان