قطار شهری مشهد خط یک - دپوی غرب (نخ ریسی)
قطار شهری مشهد خط یک - دپوی شرق (وکیل آباد)
قطار شهری مشهد خط دوقطار شهری تبریز خط یک - دپوی ائل گلی
قطار شهری تبریز خط یک - دپوی لاله
قطار شهری شیراز خط یک - دپوی مرکزیقطار شهری شیراز خط یک - توقفگاه احسان
قطار شهری شیراز خط یک - خط جانبی محوطه روباز
قطار شهری شیراز خط یک - ایستگاه هاقطار شهري شيراز خط 2
سازمان قطار شهري اصفهان و حومه - خط 2
قطار شهری اصفهان و حومه - خط یکقطار شهری اهواز خط یک - دپوی اقبال
قطار شهری اهواز خط یک - دپوی گلستان
طراحی ساختمان OCC قطار شهری کرمانشاهطرح اکتشاف و تجهیز ذخایر پتاس
احداث کارخانه استحصال کلرید کلسیم وهیدروکسید منیزیم
احداث کارخانه خوراک پتروشیمی اروندپتروشیمی مارون - نصب و راه اندازی واحد ASU
فولاد مبارکه اصفهان
احداث کارخانه تولید MDF و HDF شرکت البرز نئوپان جنوبنظارت بر نگهداری و تجهیزات خشکی و دریایی بندر امام خمینی (ره)
بندر خرمشهر - مشاوره و نظارت بر بهره برداری و نگهداری و تعمیرات تجهیزات ریلی و خشکی
بنادر آبادان ، چوئبده ، اروند کنار - مشاوره و نظارت بر بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات ابنیه و تأسیساتبنادر آبادان ، چوئبده ، اروند کنار - مشاوره و نظارت بر بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات دریایی و خشکی
شرکت ملی حفاری - مشاوره و ارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران - مشاوره و ارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکیشرکت پالایش نفت تهران - مشاوره و ارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی
سازمان بنادردریایی - مشاوره و نظارت بر بهره برداری نگهداری و تعمیرات تأسیسات
منطقه آزاد اروند - مشاوره و نظارت به استقرار سیستم PM و CMMSقطار شهری مشهد - مشاوره و اجرای پروژه RCM
پروژه پالایشگاه میعانات گازی بندر عباس
انبارمرکزی کشت و صنعت گلداران رشتانبار مرکزی شرکت اطلس داران تهران
کارخانه پترو پلیمر شرق
پروژه اتوبوسرانی مشهد توقفگاه ابراهیم آبادپتروشیمی دهلران
پتروشیمی میاندوآب
پتروشیمی کردستان