معرفی حوزه:

خدمات شرکت ایتسن در این حوزه بیشتر در پروژه های مرتبط با واحد های جانبی صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی صورت گرفته است. در این زمینه از جمله می توان به پروژه های زیر اشاره نمود :

  • طراحی سیستم جابجائی، انباشت، برداشت و کیسه گیری کود شیمیایی DAP در مجتمع پتروشیمی رازی.
  • پروژه قیر پرکنی پالایشگاه اصفهان شامل طراحی خط لوله انتقال قیر و طراحی خطوط بشکه پرکنی در این واحد.
  • طراحی تاسیسات برق و مکانیک ساختمانهای صنعتی پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس.

با تغییر رویکرد جهانی و به تبع آن رویکرد های ملی و در اجرای پروژه های بزرگ در سالهای اخیر کارفرمایان طرح های بزرگ روش طرح و ساخت (EPC) را جایگزین ساختار سه عاملی نموده اند. شرکت ایتسن با درک این ضرورت تلاش کرده است تا ساختار و منابع سازمانی خود را با این روش هماهنگ سازد تا امکان ارائه خدمات در قالب پروژه های طرح و ساخت (EPC) به کارفرمایان امکان پذیر شود. از جمله امکانات فراهم شده در این زمینه ایجاد ارتباط و همکاری با شرکتهای خارجی جهت مشارکت فنی و مالی در طرح ها و اجرای پروژه ها و اخذ دانش فنی از آنها می باشد. در این راستا شرکت ایتسن تجربیاتی از ارائه خدمات طرح و ساخت به کارفرمایان بزرگ دولتی (نظیر پروژه پتروشیمی) و کارفرمایان بخش های خصوصی را در کارنامه خود دارد که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

  • احداث واحد شستشو و ارتقاء کیفی نمک در پتروشیمی اروند.
  • انجام عملیات نصب واحد جداسازی هوا در پتروشیمی مارون.