هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات ریلیهفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته، روزهای ۱٩ خرداد تا ۲۲ خرداد با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل راه‌آهن و صدها شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران دبرگزار گردید. شرکت گروه مهندسین مشاور ایتسن بمنظورنمایش آخرین دستاوردها و تکنولوژی‌های خود در صنعت حمل و نقل ریلی در این نمایشگاه شرکت کرد

.